Per Møll

Involvert i Telemark Røntgensenter, som tilbyr røntgen-, MR-, CT-, ultralyd- og mammografiundersøkelser.